به اطلاع می رساند:

نظر به اینکه مجمع عمومى انجمن ایرانى حقوق بین الملل کیفرى مورخ دوشنبه ١۶ خرداد به حد نصاب تعداد لازم نرسید، از عموم اعضاء پیوسته انجمن دعوت مى شود در مجمع عمومى که روز دوشنبه ۶ تیر ساعت ۱۷:۰۰ در سالن اجتماعات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار مى گردد، حضور به هم رسانند.

* افرادی که به هر دلیل نمی توانند در مجمع حضور یابند اما تمایل به رأی دادن دارند، فایل وکالتنامه ذیل را دانلود و پر نموده و به یک عضو پیوسته بسپارند، سپس فایل اسکن شده آن را به آدرس ایمیل انجمن ارسال نمایند. پس از رأی گیری رأی غایبان نیز خوانده خواهد شد.

با سپاس

رییس هیأت مدیره انجمن

محمدعلی اردبیلی

 

وکالتنامه

دیدگاهتان را بنویسید