فرم عضویت در «انجمن ایرانی حقوق بین‌الملل کیفری»

راهنمای ثبت نام اعضای انجمن
1- لطفاً پیش از پر کردن فرم ثبت نام، شرایط عضویت در انجمن را در اساسنامه انجمن (ماده 6) مطالعه کنید.
2- حق عضویت سالانه انجمن به این شرح است:
الف) عضویت پیوسته، ۱۰۰/۰۰۰ تومان- اعضای هیأت علمی (پیوسته)، ۲۰۰/۰۰۰ تومان
ب) عضویت وابسته، ۵۰/۰۰۰ تومان
پ) عضویت دانشجویی، ۴۰/۰۰۰ تومان
ت) عضویت افتخاری، معاف
ث) عضویت اشخاص حقوقی، ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
3- شماره های حساب بانکی انجمن نزد بانک تجارت (شعبه دانشگاه شهید بهشتی، کد ۳۴۲۰) به این شرح است:
الف) شماره حساب جاری: 342077838
ب) شماره کارت (مجازی): 5859837006711507

لطفا فرم زیر را بادقت پر کنید (پر کردن فیلدهای ستاره‌دار الزامی است.)

۱. مشخصات فردی۳. پیوست‌ها