نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی حادثه تروریستی کابل

دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه بوعلی همدان با همکاری انجمن ایرانی حقوق بین المللی کیفری نشست تخصصی «بررسی ابعاد حقوقی حادثه تروریستی کابل» را برگزار می کند. سخنرانان نشست دکتر…

۰ دیدگاه

وبینار وظایف و کارکرد شعبه پیش‌دادرسی دیوان بین‌المللی کیفری

انجمن ایرانی حقوق بین‌الملل کیفری با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی و مرکز حقوق بین‌المللی سرمایه‌گذاری لاهه وبینار «وظایف و کارکرد شعبه پیش‌دادرسی دیوان بین‌المللی کیفری» را با سخنرانی آقای دکتر…

۰ دیدگاه

وبینار حقوق بین‌الملل کیفری در نظام‌های حقوقی داخلی: عراق

انجمن ایرانی حقوق بین‌الملل کیفری با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی و مرکز حقوق بین‌المللی سرمایه‌گذاری لاهه وبینار «حقوق بین‌الملل کیفری در نظام‌‌های حقوقی داخلی : عراق» را با سخنرانی دکتر…

۰ دیدگاه

وبینار حقوق بین‌الملل کیفری در نظام‌های حقوقی داخلی: کلمبیا

انجمن ایرانی حقوق بین‌الملل کیفری با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی و مرکز حقوق بین‌المللی سرمایه‌گذاری لاهه وبینار «حقوق بین‌الملل کیفری در نظام‌‌های حقوقی داخلی : کلمبیا» را با سخنرانی هکتور…

۰ دیدگاه

وبینار حقوق بین‌الملل کیفری در نظام‌های حقوقی داخلی: نیجریه

انجمن ایرانی حقوق بین‌الملل کیفری با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی و مرکز حقوق بین‌المللی سرمایه‌گذاری لاهه وبینار «حقوق بین‌الملل کیفری در نظام‌‌های حقوقی داخلی : نیجریه» را با سخنرانی کریستیانا…

۰ دیدگاه

وبینار حقوق بین‌الملل کیفری در نظام‌های حقوقی داخلی: ایتالیا

انجمن ایرانی حقوق بین‌الملل کیفری با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی و مرکز حقوق بین‌المللی سرمایه‌گذاری لاهه وبینار «حقوق بین‌الملل کیفری در نظام‌‌های حقوقی داخلی : ایتالیا» را با سخنرانی دکتر…

۰ دیدگاه

وبینار «صدور حکم بازداشت بین‌المللی ترامپ در پرتو موازین حقوق داخلی و بین‌المللی»

انجمن ایرانی حقوق بین‌المللی کیفری و مرکز حقوق بین‌المللی و سرمایه‌گذاری لاهه وبینار «صدور حکم بازداشت بین‌المللی ترامپ (در پرونده ترور سردار شهید سلیمانی) در پرتو موازین حقوق داخلی و…

۰ دیدگاه

پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره پیشگیری و مجازات جنایت علیه بشریت در پرتو تحولات حقوق بین‌الملل کیفری

این نشست در تاریخ 19 آذرماه 1398 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. سخنرانان این نشست جناب آقای دکتر محمدعلی اردبیلی و جناب آقای انوشیروان نادری، پژوهشگر دوره دکتری، بودند؛…

۰ دیدگاه