دومین دوره آموزشی شرکت در رقابت­ های «موت کورت» ویژه حقوق بین الملل کیفری

انجمن ایرانی حقوق بین الملل کیفری برگزار می­ کند: دومین دوره آموزشی شرکت در رقابت­ های «موت کورت» ویژه حقوق بین الملل کیفری   دوره مقدماتی (4 جلسه) چرا در…

۲ دیدگاه

نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی حادثه تروریستی کابل

دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه بوعلی همدان با همکاری انجمن ایرانی حقوق بین المللی کیفری نشست تخصصی «بررسی ابعاد حقوقی حادثه تروریستی کابل» را برگزار می کند. سخنرانان نشست دکتر…

۰ دیدگاه

وبینار وظایف و کارکرد شعبه پیش‌دادرسی دیوان بین‌المللی کیفری

انجمن ایرانی حقوق بین‌الملل کیفری با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی و مرکز حقوق بین‌المللی سرمایه‌گذاری لاهه وبینار «وظایف و کارکرد شعبه پیش‌دادرسی دیوان بین‌المللی کیفری» را با سخنرانی آقای دکتر…

۲ دیدگاه

وبینار حقوق بین‌الملل کیفری در نظام‌های حقوقی داخلی: عراق

انجمن ایرانی حقوق بین‌الملل کیفری با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی و مرکز حقوق بین‌المللی سرمایه‌گذاری لاهه وبینار «حقوق بین‌الملل کیفری در نظام‌‌های حقوقی داخلی : عراق» را با سخنرانی دکتر…

۰ دیدگاه

وبینار حقوق بین‌الملل کیفری در نظام‌های حقوقی داخلی: کلمبیا

انجمن ایرانی حقوق بین‌الملل کیفری با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی و مرکز حقوق بین‌المللی سرمایه‌گذاری لاهه وبینار «حقوق بین‌الملل کیفری در نظام‌‌های حقوقی داخلی : کلمبیا» را با سخنرانی هکتور…

۰ دیدگاه

وبینار حقوق بین‌الملل کیفری در نظام‌های حقوقی داخلی: نیجریه

انجمن ایرانی حقوق بین‌الملل کیفری با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی و مرکز حقوق بین‌المللی سرمایه‌گذاری لاهه وبینار «حقوق بین‌الملل کیفری در نظام‌‌های حقوقی داخلی : نیجریه» را با سخنرانی کریستیانا…

۰ دیدگاه

وبینار حقوق بین‌الملل کیفری در نظام‌های حقوقی داخلی: ایتالیا

انجمن ایرانی حقوق بین‌الملل کیفری با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی و مرکز حقوق بین‌المللی سرمایه‌گذاری لاهه وبینار «حقوق بین‌الملل کیفری در نظام‌‌های حقوقی داخلی : ایتالیا» را با سخنرانی دکتر…

۰ دیدگاه

وبینار «صدور حکم بازداشت بین‌المللی ترامپ در پرتو موازین حقوق داخلی و بین‌المللی»

انجمن ایرانی حقوق بین‌المللی کیفری و مرکز حقوق بین‌المللی و سرمایه‌گذاری لاهه وبینار «صدور حکم بازداشت بین‌المللی ترامپ (در پرونده ترور سردار شهید سلیمانی) در پرتو موازین حقوق داخلی و…

۰ دیدگاه