اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره انجمن ایرانی حقوق بین‌الملل کیفری

دکتر فریدون جعفری

عضو اصلی

دکتر علی خالقی

عضو اصلی

دکتر صادق سلیمی

عضو علی‌البدل

دکتر حسین آقایی جنت‌مکان

عضو اصلی

دکتر محمدعلی اردبیلی

عضو اصلی

علی رودباری

بازرس انجمن

دکتر توحید شفیع‌زاده

عضو علی‌البدل