انتخاب یک وکیل متخصص جنایات جنگی به عنوان مشاور مستقل دادستان کل دولت اوکراین

بریتانیا یک وکیل متخصص جنایات جنگی در اختیار دادستان اوکراین گذاشت. مشاور حقوقی ارشد دولت بریتانیا یک وکیل متخصص در جرایم مرتبط به جنایات جنگی را برای ارائه مشورت به…

۰ دیدگاه