اطلاعیه صدور گواهی عضویت

  اطلاعیه   بدینوسیله از همه اعضای پیوسته، وابسته و دانشجویی درخواست می شود نسبت به واریز حق عضویت سالانه (1400) خود اقدام نمایند. تمدید یا صدور کارت یا گواهی…

۰ دیدگاه