You are currently viewing نخستین جلسه هیات مدیره انجمن در سال 1399

نظر به شیوع ویروس کرونا در کشور و در راستای تلاش برای به حداقل رساندن تجمعات، و همچنین با توجه به اهمیت دنبال کردن بدون وقفه فعالیت‌های علمی، هیات مدیره انجمن ایرانی حقوق بین‌الملل کیفری، نخستین جلسه ماهانه سال 1399 را به صورت برخط (آنلاین) برگزار کرده است. از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه نیز لزوم هماهنگ ساختن فعالیت‌های علمی و ترویجی انجمن با مقتضیات شرایط حاضر بوده است، که خود مستلزم بهره‌گیری از امکانات آموزشی نوین و تکنولوژی‌های روز است. این انجمن تلاش خواهد کرد فعالیت‌های خود را بدون وقفه ادامه دهد و امکان شرکت در سمینارها و نشست‌های علمی را با استفاده از ابزارهای موجود برای دانشجویان علاقه‌مند فراهم گرداند.

امید است با  رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی از سوی مردم و تلاش بی‌وقفه کادر درمان کشور، به زودی شاهد پایان همه‌گیری ویروس کرونا باشیم و دانشگاهیان بتوانند فعالیت‌های علمی خود را از سر گیرند.

 

دیدگاهتان را بنویسید