12 فوریه هر سال مصادف با 23 بهمن، در تقویم جهانی به عنوان روز « دستان سرخ » نامگذاری شده تا بشریت همواره در یاد داشته باشد که جای کودک در میدان جنگ نیست. انجمن ایرانی حقوق بین الملل کیفری، ضمن گرامیداشت این روز جهانی و محکومیت هر گونه استفاده از کودکان در جنگ در هر قالبی یا تبلیغ برای تهییج یا تحریک کودکان برای مشارکت در جنگ، امیدوار است با توجه به اینکه استفاده از کودک سریاز از مصادیق جنایت جنگی محسوب شده است، شاهد دنیایی عاری از جنگ برای ابنای بشر، بالاخص کودکان باشد.

دیدگاهتان را بنویسید