You are currently viewing راه اندازی وب سایت جهت ارتباط بهتر با فعالان انجمن

وب سایت انجمن جهت برقراری ارتباطی بهتر و راحت تر با فعالان انجمن راه اندازی شد. از این پس آخرین اخبار و دوره ها بر روی این سامانه اعلام خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید