اسامی اعضاء “انجمن ایرانی حقوق بین‌الملل کیفری” کە عضویت خود را در سال ١۴٠٢ تمدید کردەاند و یا در یک سال اخیر بە عضویت انجمن پذیرفتە شدەاند بە شرح زیر اعلام می‌شود. از واجدین شرایط کە نام آن‌ها در این فهرست نیامدە و حق عضویت خود را پرداخت کردەاند درخواست می‌شود، رسید تراکنش بانکی را با درج نام و نام خانوادگی خود بە شمارە تلفن ٠٩١٢١٣٨۵٧٩٢ بە نام رئیس هیئت مدیرە انجمن در واتساپ ارسال کنند.
 1. مژگان خزائی جلیل
 2. مهدیه شهبازی
 3. جواد سلطانمحمدی
 4. علی یاری خواه
 5. احسان صادقی پور
 6. علی کریمی
 7. حمید سلیمانی
 8. سیدمجتبی مومنی
 9. صلاح الدین عالمی
 10. محیا شیخ اسدی
 11. نوید نوذرنژاد
 12. الهه رنجکش سیاهکل
 13. مهدی احسانی فرد
 14. کامران قلی پور هزار جیریبی
 15. نازنین زهرا حافظی
 16. وحید حنیفی
 17. یوسف مرادی
 18. سید احسان کمالی
 19. سارا غافلی
 20. امین علی دوطاقی
 21. شبنم بدرگرمی
 22. محمدجواد بدرلو
 23. فرهاد کرمی
 24. حسام سیرنگ
 25. مهدی روحی ریک
 26. زهره شهریاری
 27. شاهین زمانی
 28. سعید عابدزاده
 29. میلاد مهدوی
 30. مریم سنجابی
 31. نگار قانع برزق
 32. امیرعلی مرآتی
 33. زینب ستوده
 34. شهباز خالقی
 35. دانیال رجبی
 36. سبا عاشوری پاشاکی
 37. الهه غفاری المشیری
 38. عبدالرضا قهرمانی
 39. آنیتا بیدقی
 40. صادق شعبانی قهرمانلو
 41. نرگس رامه
 42. محمدرضا یزدانی
 43. مهدی میرزاخانلو
 44. حمید شهریاری
 45. محمدپیمان کاوسی
 46. مهدی میرزاخانلو
 47. سعید نجفی
 48. مرتضی ثروتی
 49. مهدیه وصال فرید
 50. فرهاد کرمی
 51. حمیدرضا نیکنام اجیرلو
 52. نگار قانع برزق
 53. حمید زارعی
 54. علیرضا جداری اسکندری
 55. علیرضا پارسیمهر
 56. محمدرضا عطایی
 57. صادق حکیمی
 58. شرمیلا خسروی نژاد طهرانی
 59. مهرداد ملائی
 60. عباس مقبل زاده
 61. فرهاد کرمی
 62. فرشاد نصیری
 63. سمیر جعفری کاکاوند
 64. پریا زرافشان
 65. گلستان رضائی
 66. شهرام سلطانی
 67. علی اصغر زاهره
 68. رحمان هدایتی چنانی
 69. حسام الدین ترکمن
 70. محسن شفیع زاده
 71. سیدمحمد قربانی دازمیری
 72. جلال احدی
 73. مائده آقابابایی رنانی
 74. وحید نوروستا
 75. مائده پیرسلامی
 76. امیرحسین خاتمی
 77. معصومه حقیقی
 78. حامد ارزنلو
 79. صابر مروتی قراخانلو
 80. علیرضا خوشقدم
 81. اکبر مطلق العنان
 82. پرویز جعفری بریس
 83. مسعود مظاهری تهرانی
 84. الهام حیدری
 85. حسن رحیمی
 86. فائقه سادات حسینی
 87. خلیل کاظم پورمشهدی
 88. شیما کاظم نیا
 89. کیوان حیدرنژاد
 90. زینب باقی
 91. حسین حقانی خواه
 92. بهراد سهراب بیگی
 93. نعمت الهامی
 94. حسین زنگنه آبادی
دبیرخانه انجمن حقوق بین‌الملل کیفری

دیدگاهتان را بنویسید