You are currently viewing مروری بر یک سال فعالیت دیوان بین‌المللی کیفری

این نشست در روز 13 آبان ماه 1398 با حضور آقایان محمدعلی عبداللهی، انوشیروان نادری و مسعود حبیبی که هر سه از پژوهشگران دوره‌ی دکتری حقوق بین‌الملل هستند، در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. دبیر این نشست نیز آقای دکتر وحید بذار بود.

در این نشست وضعیت‌ها و پرونده‌هایی که در یک سال گذشته تحولاتی در سیر تحقیقات و رسیدگی به آنها رخ داده بود مورد بررسی قرار گرفتند و آرا و تصمیماتی که نسبت به آرای پیشین دیوان، حاوی نوآوری و یا رویکردی نوین از سوی دیوان بودند نیز معرفی شدند.

همچنین بیانبه‌های دفتر دادستانی در طول یکسال فعالیت دیوان در سال 2019 و برنامه راهبردی این نهاد برای سال‌های 2021-2019 مورد بررسی قرار گرفت.

جلسه نهایتا با پرسش و پاسخ از سوی حاضرین به اتمام رسید.

دیدگاهتان را بنویسید