You are currently viewing بررسی تصمیم شعبه مقدماتی دیوان کیفری‌ بین‌المللی در مورد وضعیت افغانستان

این نشست که اولین نشست انجمن و به مناسبت تاسیس آن برگزار شد، در تاریخ 15 اردیبهشت 1398 و با حضور جناب آقای دکتر اردبیلی، رئیس انجمن، جناب آقای دکتر سادات میدانی و آقای محمد عالمی، معاون سفیر افغانستان در هلند، در دانشگاه علامه برگزار شد.

در این نشست جناب آقای دکتر اردبیلی ضمن معرفی انجمن و اهداف آن از تمامی شرکت‌کنندگان برای عضویت در انجمن و همکاری در فعالیت‌های آن دعوت بعمل آوردند. پس از این مقدمه، توضیحاتی در خصوص تصمیم شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی در مورد وضعیت افغانستان ذکر شد. در این تصمیم شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی، به استناد عدم هماهنگی با منافع عدالت، اجازه ادامه تحقیقات در خصوص وضعیت اقغانستان به دادستان نداده است.

در این نشست جناب آقای دکتر سادات میدانی با مرور تصمیم صادره، به بررسی ابعاد مختلف منفعت عدالت پرداختند، و تحلیل حقوقی خود را در خصوص این تصمیم و به ویژه مساله منفعت عدالت ارائه کردند. جناب آقای عالمی نیز که از طریق اسکایپ در جلسه حضور داشتند به بررسی و تبیین وضعیت جامعه افغانستان پرداختند و این تصمیم را با توجه به شرایط موجود در افغانستان در حفظ صلح شکننده‌ی موجود در این کشور موثر تلقی نمودند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید