امکان تعقیب به‌ کارگیری سلاح شیمیایی در سوریه توسط دیوان بین‌المللی کیفری

جمهوری عربی سوریه از ابتدای 2011 (دی 1389) صحنه اعتراضات سیاسی بود که خیلی زود به درگیری‌های مسلّحانه داخلی تبدیل شد. در این درگیری‌ها سلاح شیمیایی استفاده شد. مهم‌ترین موارد…

۰ دیدگاه