تاریخچه

انجمن ایرانی حقوق بین‌الملل کیفری به پیشنهاد و درخواست کتبی آقای دکتر محمدعلی اردبیلی در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۶ و جمعی از همکاران دانشگاهی که از میان استادان برجسته حقوق بین‌الملل و حقوق کیفری انتخاب شده بودند با کسب مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مهر ماه ۱۳۹۷ شکل گرفت. اساسنامه انجمن در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۷ با حضور اعضای موسس انجمن به تصویب رسید که به استناد آن نخستین مجمع عمومی عادی در تاریخ یکم اسفند ۱۳۹۷ برگزار گردید. در این مجمع پنج تن از اعضای هیات مدیره از بین داوطلبان عضویت برای سه سال انتخاب شدند. اعضای هیات مدیره در چارچوب مقررات اساسنامه و وظایفی که در جهت پیشبرد هدف‌های انجمن پذیرفته بودند تا کنون به تشکیل چهار کمیته به شرح زیر مبادرت کرده اند :

 1. کمیته انتشارات
 2. کمیته آموزش و پژوهش
 3. کمیته ترجمه
 4. کمیته گردهمایی‌های علمی

 

اسامی اعضای هیات موسس انجمن (به ترتیب حروف الفبا)

 1. دکتر محمدعلی اردبیلی
 2. دکتر ابراهیم بیگ زاده
 3. دکتر فریدون جعفری
 4. دکتر علی خالقی
 5. دکتر بهزاد رضوی فرد
 6. دکتر امیرحسین رنجبریان
 7. دکتر قاسم زمانی
 8. دکتر محمدجواد شریعت باقری
 9. دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی
 10. دکتر جمشید ممتاز
 11. دکتر حسین میرمحمد صادقی