انجمن ایرانی حقوق بین الملل کیفری در راستای التزام به تعهدات مندرج در منشور تاسیس آن، اقدام به اخذ نمایندگی ملی و منطقه ای جنبش بین المللی « مقابله با اکوساید» « stop ecocide international » نموده است. هدف اصلی این جنبش که در بیش از 50 کشور از سراسر جهان نمایندگی دارد، تلاش برای متقاعد ساختن جهان در گنجاندن جرم اکوساید به عنوان پنجمین جرم قابل رسیدگی و مجازات در دیوان کیفری بین المللی است.
اکوساید واژه ای است که برای توصیف رفتارهای ارتکابی علیه سیاره زمین استعمال می شود، انهدام و تخریب گسترده طبیعت از مصادیق آن بوده و از لحاظ لغوی متضمن: « انهدام محل زندگی انسانها» معنی شده است.
ما در انجمن برای ادای دین ملت شریف ایران به پاسداری از طبیعت به عنوان یکی از نعمات ارزشمند پرودگار، دست در دست یکدیگر برای مقابله با کلیه اقدامات ارتکابی علیه طبیعت از جمله، جنگل زدایی، بیابان زایی، خشکاندن دریاچه ها و تولید گازهای سمی و الوده کردن خاک و از بین بردن کوهها و بسیاری مصادیق دیگر اقدام خواهیم کرد تا با مستندسازی و آموزش و اطلاع رسانی و جلب حمایت مردمی از خانه خودمان محافظت نماییم.
از همه علاقمندان دعوت به عمل می آید ما را در این هدف ارزشمند و اخلاقی یاری نمایند. تقاضا و پیشنهادها و نظرات و ابراز تمایل خود را به ایمیل انجمن به آدرس زیر یا ایمیل نایب رییس انجمن دکتر فریدون جعفری ( رییس بخش با هم در برابر اکوساید) ارسال نمایید.

[email protected]
[email protected]